محتواهای بارگزاری شده در این صفحه تحقیقات و پژوهش‌های شاگردان آیة الله حاج شیخ جواد مروی است که ذیل مباحث استاد به صورت انفرادی و مستقل از آراء استاد، انجام شده و جهت استفاده سایر دوستان ارائه شده است. نکات یا ملاحظات خود را با ایمیل نویسنده که در ابتدای هر فایل درج شده یا با ایمیل مربوط به سایت (در قسمت تماس با ما) درمیان بگذارید.

A A A

 

چکيده

خريد و فروش و نگهداري سگ در فقه از ديرباز مورد توجه فقها بوده است؛ اما امروزه پديده‌اي نوظهور و به عنوان معضل و ناهنجاري فرهنگي در قالب سگ گرداني در اماکن و معابر عمومي و نيز نگهداري آن در آپارتمان‌هاي کوچک ـ‌که بهره‌وري مشترک‌ دارند‌ـ رخ نموده است؛ البته بايد توجه داشت که اين مسئله ويژه سگ‌ نيست و درباره ديگر حيوانات زينتي و خانگي نيز ـ‌هرچند به جهت عدم نجاست ذاتي آنان با اهميتي کمتر‌ـ مطرح است و ممکن است در برخي خصوصيات همچون آزار ديگران و تضييع حقوق عمومي، از جهت حکم با سگ‌گرداني مشترک گردد. اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي و کتابخانه‌اي درباره خريد و فروش سگ‌ و همچنين نگهداري و گرداندن آن در محيط‌هاي عمومي است. بايد توجه داشت که در فقه همان گونه که حقوق آدميان مدّ نظر است به حقوق حيوانات نيز توجه شده است. نگهداري حيوانات با شرايط خاص در آپارتمان‌ها موجب تضييع حقوق حيوانات مي‌شود؛ از اين‌رو، بايد رويکرد مطلوب قانون و حاکميت برنامه‌اي در جهت عدم گسترش، ترويج نگهداري و سگ‌گرداني باشد و با توجه به نتايج اين تحقيق و متناسب با آن، حاکميت براي محدود کردن اين معضل فرهنگي، قوانيني وضع کند تا از ناهنجاري‌ها جلوگيري يا آنها را کم و مديريت نمايد.