A A A

آیة الله حاج شیخ جواد مروی امروز (چهارشنبه 19 شهریور 99 ) در پایان درس خارج فقه خود ضمن محکوم نمودن اقدام توهین آمیز اخیر نسبت به اسلام و شخصیت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نکته‌ای در تحلیل چرایی این حادثه بیان فرمودند که به قسمتهایی از بیانات ایشان اشاره می‌کنیم:

نسبت به توهینی که در یکی از مجلات فرانسوی به شخصیت نبی گرامی اسلام و توهینی که توسط بعض کوته فکران به قرآن مجید انجام شد باید توجه داشت قرآن ستیزی و اسلام هراسی اختصاص به امروز ندارد از صدر اسلام از وقتی اسلام نضج گرفت هر روز که تقدمی برای اسلام پیش می‌آمد عده ای قرآن ستیزی و اسلام هراسی و توهین به نبی گرامی اسلام را کلید میزدند.

همچنین زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شده بود همه دنیا متوجه اسلام بود در همین زمان سلمان رشدی آیات شیطانی نوشت که بعد نتیجه اش هم قابل توجه بود.

اما در تحلیل اینکه امروز چرا و به چه جهت باز هم این مسأله کلید زده شده و حتی ممکن است نمونه های دیگر هم پیدا شود باید توجه داشت که اوضاعی در دنیا به وجود آمده که دوباره توجه به اسلام از سوی نخبگان و متفکران حتی مردم عادی بصورت گسترده شروع شده زیرا جریانات غربی عبری عربی با طراحی داعش فکر کردند دو تیر خلاص به بدنه اسلام می‌زنند یکی کشورهای اسلامی را بهم می‌ریزیند و دوم چهره بسیار خشن داعش میشود چهره و نماد اسلام و طبیعتا مردم دنیا از اسلام متنفر می‌شوند.

وقتی داعش قسمتی از منطقه را هم گرفت اعلام کردند طراحان امریکایی‌اش گفتند تا ربع قرن، داعش مستقر است اما با حرکت عظیم و هماهنگی بین ولایت و مرجعیت این توطئه بزرگ غربی عبری عربی شکست خورد.

از طرف دیگر حادثه راه پیمایی اربعین در این چند سال یک چهره بسیار درخشانی از اسلام نشان داد چهره رحمت و رأفت و ایثار و فداکاری و وحدت.

در سفر دو سال قبل به سوئد بعض اساتید داشنگاه آنجا گفتند بعض جامعه شناسان دانشگاهی‌شان پیشنهاد کرده‌اند یک واحد درسی برای تحلیل حادثه اربعین تدارک دیده شود چرا که اسلام را در چهره اربعین بررسی کنند نه داعش.

این توجهات که پیدا می‌شود جسارتها هم کلید میخورد از جانب همان مثلث غربی، عبری عربی که هر سه هم با یکدیگر هستند.

نتیجه البته همان است که بعد آیات شیطانی شد این کتاب که نوشته شد بعد آن به شدت اقبال به اسلام و قرآن فراوان شد قرآن در اروپا و امریکا در رأس کتابهای پر تیراژ و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

امروز هم این توهین ها نتیجه ای جز اقبال و توجه بیشتر مردم به اسلام و نبی گرامی آن صلی الله علیه و آله و سلم نخواهد داشت.