محتواهای بارگزاری شده در این صفحه تحقیقات و پژوهش‌های شاگردان آیة الله حاج شیخ جواد مروی است که ذیل مباحث استاد به صورت انفرادی و مستقل از آراء استاد، انجام شده و جهت استفاده سایر دوستان ارائه شده است. نکات یا ملاحظات خود را با ایمیل نویسنده که در ابتدای هر فایل درج شده یا با ایمیل مربوط به سایت (در قسمت تماس با ما) درمیان بگذارید.